Кипър

Правителството ще обсъди идеята за компенсация на „подстриганите” вложители

Правителството е готово да обсъди предложението, идващо от ДИКО, при което една малка част от първичния излишък да отива за компенсиране на вложителите и притежателите на облигации, „подстригани” през 2013 г. Предложението е от лидера […]