АБВ

ПАМЕТ: Антон Безеншек – големият словенец за България

Знаете ли, че някога във Философския факултет на Загребския университет се преподавали като учебни предмети гръцки, латински и български? Тъкмо там студентът по философия Антон Тома Безеншек научава нашия език. И не само. Числото 8 […]