Българите в Кипър

Андреас Матцас от СЕК иска да сложи край на индивидуалните договори, ще успее ли да защити интересите на работниците в Кипър?

Новият генерален секретар на SEK иска бариери за индивидуалните договори и възлагането на поръчки на външни подизпълнители Андреас Матцас, новият генерален секретар на SEK сподели, че използването на индивидуални договори и възлагането на външни  подизпълнители […]