Равенството между половете ще бъде в центъра на кипърското председателство на ЕС

При поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2026 г. Кипър ще се съсредоточи върху развитието на равенството между половете, каза министърът на правосъдието Мариос Харциотис във вторник.

В понеделник и вторник министърът участва в неформалната среща на министрите по равенството между половете на Съвета на Европа в Брюксел.

По време на двудневната конференция министрите имаха възможност да обсъдят и обменят мнения относно своите приоритети, бъдещи стъпки и общи цели в областта на насърчаването на равенството между половете .

По време на срещата министрите от сегашното трио на ротационното председателство на Съвета на ЕС (Испания, Белгия и Унгария) подписаха декларация по въпросите на равенството между половете.

Това беше връчено като символичен жест на предстоящото трио Кипър, Полша и Дания с цел укрепване на сътрудничеството между тях и по-нататъшно насърчаване на проблемите на равенството на европейско ниво.

Министърът на правосъдието увери, че при поемането на председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2026 г. Кипър ще съсредоточи вниманието си върху „приоритетни области, които ще имат добавена стойност към постигнатото досега в областта на равенството между половете .”

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*