КОНСУЛТ – Вие питате, ние отговаряме

Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в Кипър

 

Смърт на български гражданин, настъпила в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лице в Република България.

За целта близките на починалия могат да предоставят легализирания документ /смъртния акт/ в общината, със заверен превод на български език, извършен от оторизиран преводач.

Трябва да знаете, че българските дипломатически и консулски представителства в чужбина не финансират и не извършват дейностите по обслужване и транспортиране на починалия.

При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция в страната на пребиваване, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.

Подробна информация на телефон: 99 372 241

Теодора Амвросию

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*