Кога можем да закупим стаж при пенсиониране в България

Пенсионирането представлява етап в живота на всеки работник, но често се появява въпросът – можем ли да се пенсионираме по-рано?

„Закупуването“ на осигурителен стаж е сложен процес, изискващ баланс между финансови възможности, лични амбиции и подготовка за предизвикателствата. Важно е да се обърне внимание на всички аспекти, за да се изгради структуриран и реалистичен план и да се вземе информирано решение, което отразява индивидуалните желания и обстоятелства на всеки един работник.

Като цяло спрямо закона не бихте могли да придобиете право на пенсия без да имате навършени необходимите възраст и осигурителен стаж и/или да отговаряте на условията за пенсиониране на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО). В закона обаче са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

Две години стаж не стигат за пенсия

– за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование. Например, ако работник или служител е прекарал 4 години в университета и след това работил 25 години в частна компания. Когато реши да се пенсионира, той може да включи тези 4 години от университета към своя осигурителен стаж.

До 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред. Например ако работник или служител има стаж от 30 години, но му липсват 3 години за пълния осигурителен стаж за пенсиониране. Той може да “закупи” тези 3 години, плащайки допълнителни осигурителни вноски.

Следва да се отбележи, че осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.

Т.е. закупувате недостигащия стаж само да добиете право на пенсия, без тези пари да участват в определяне на коефициента за пенсия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*