Кипър: Безплатна профилактика на зъбите в рамките на НЗОК/ GHS

С включването на превантивната стоматология в Общата здравна система (GHS) от 1 декември 2020 г. , бенефициентите на GHS имат възможност за едно безплатно почистване на зъбите годишно. Следва по-подробна информация за предоставяните от стоматолозите услуги по възрастови групи на бенефициентите.

Как да избера зъболекар:

Бенефициентът избира зъболекаря, който желае да посети, като се има предвид, че е договорен със здравната система. Това означава, че бенефициентът може да разгледа предоставените му възможности чрез списъка със зъболекари, сключили договор с NHS, и да избере когото желае. Бенефициентът може да намери списъка на договорените зъболекари и съответните им координати на сайта на НЗОК , като избере категория услуга „Зъболекар“.

Това обаче не означава, че е длъжен да посещава многократно един и същ зъболекар за дентални услуги. Ползвателят има право да посети първи път при зъболекар А и втори път при зъболекар Б, без да е необходимо да информира личния лекар или Системата.

Как да вляза в зъболекаря:

Ползвателят посещава избрания от него зъболекар директно, след уговаряне на час, без да е необходимо направление от личния лекар или друг доставчик.

Услугите, предоставяни от стоматолозите:

Превантивните дентални здравни услуги се възстановяват изцяло от Здравноосигурителната организация (OHI), без да се изисква доплащане от бенефициента. Всеки бенефициент има право да посещава зъболекар веднъж годишно.

По-конкретно, въз основа на списъка, публикуван на уебсайта на NHS, бенефициентите до 4-годишна възраст се покриват за едно (1) посещение годишно, по отношение на контрола на устната кухина. В контекста на това посещение зъболекарят информира бенефициента/родителя/настойника за правилната орална хигиена, правилните хранителни навици на детето за избягване на кариес, оралните навици (смукане на пръста, биберон и др.), тяхното лечение и др.

За бенефициентите от 4 до 6 години има едно (1) посещение годишно, което се отнася до профилактика (почистване на зъбите), преглед на устната кухина и информиране на бенефициента/родителя/настойника за правилната орална хигиена, правилните хранителни навици на детето за избягване на кариес, орални навици (смучене на пръст, залъгалка и др.) и тяхното лечение и др.

За бенефициенти на възраст от 6 до 12 години NHS покрива едно (1) посещение на година за обезпаразитяване, локално приложение на флуорид и проверка на устната кухина.

И накрая, за бенефициенти на възраст 12 и повече години, системата покрива и едно (1) посещение годишно, което е покрито и се отнася до профилактика и контрол на устната кухина.

Отбелязва се, че Системата покрива горепосочените услуги от зъболекари, сключили договор с NHS, като се има предвид, че е изминал период от поне една година от предишното посещение на бенефициента при зъболекар в рамките на Общата здравна система и предоставянето на една от горепосочените дейности. Напомняме, че всеки бенефициент, чрез Портала на бенефициента и по-специално чрез Досието на бенефициента, има достъп до своята медицинска история, тъй като тя е допълнена с услуги, които е получил в контекста на NHS.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*