Кипърската турска страна насърчава повече заселници да вземат “гражданство”

Около 10 000 турски заселници на север, отговарят на изискванията и имат право на „бяла карта”, която ще им даде гражданство на кипърски турци, но без право на глас, или да бъдат избирани.

Според кипърския турски ежедневник „Детай”, броят на заявленията за „бели карти” са се увеличил многократно от 17 февруари, след като цената е спаднала от 622евро на 311 евро. Цитирайки Асим Акансу министъра на вътрешните работи и на труда, който казва, че притежателите на „бели карти” получават всички права на кипърски турски граждани с изключение на правото да гласуват и да бъдат избирани.
Подготвен е също и телевизионен материал за насърчаване на хората да кандидатстват за “бяла карта”.

Асим Акансу съобщи, че броя на лицата, работещи в северните територии, имащи „разрешително за работа” е около 40 000 и че 10 000 от тях в момента имат право да подадат заявление за издаване на “бяла карта, която всъщност не е задължителна. Хората могат да работят и живеят в северната част с „разрешително за работа”, но само тези, които притежават “бяла карта” ще им бъде позволено да вземат гражданство.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*