Въвеждат квартален социален работник

Програма за квартален социален работник ще бъде приложена в цялата страна, каза заместник-министърът на социалните грижи Марилена Евангелу във вторник.

Стартирала като пилотна програма от заместник-министерството през април 2023 г., Евангелу каза, че е дала отлични резултати, одобрени както от службите за социални грижи, така и от местните власти, „и най-важното от гражданите и местните общности“.

Евангелу подчерта  отзивчивостта на програмата към нуждите на гражданите от социални услуги, като също така подчерта нейната ефективност и непосредственост.

Със сътрудничеството на съюза на общините и съюза на общностите, програмата сега ще бъде разпространена на целия остров, като покани други общини и общности да участват.

Президентът на съюза на общините Андреас Вирас приветства програмата „като  жизненоважен инструмент за ефективно местно управление “, повтаряйки мнението на Евангелу, че общините са в най-добра позиция да разберат и да се справят с проблемите на съседите.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*