Водата в язовира Polemidia в Лимасол е замърсена с химически отпадъци

Водата в язовира Polemidia в Лимасол е замърсена с химически отпадъци от близкото депо VÁTI, което е едно от най-големите сметища на острова и всички водни спортове и риболов трябва да спрат веднага, тъй като представлява риск за общественото здраве, предупредиха депутати след разглеждане на случая.

Те призоваха служителите на отдел Развитие и опазване на водите да наложат пълна забрана на дейностите в язовира, както и контакт с водата, поради опасност от попадането в човешкия организъм на химични и бактериални отпадъци, които създават сериозни рискове за здравето. Всички водни спортове, риболов и напоителни дейности трябва да бъдат преустановени.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*