Кипър

8998 – Причини за отказ за напускане на дома

Отделът за изследвания, иновации и цифрова политика обяви, че има само три причини, поради които молбата ви за 8998 може да бъде отхвърлена.   Ако надвишите разрешения брой излизания, т.е. в случай, когато вече сте […]