БГ училища в Кипър

Полезно за заминаващите български ученици от Кипър

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, съгласно Наредба № 2 от […]