Финансовите министри на ЕС искат по-късно пенсиониране

13.05.2015 BG Фактор Cy 1

  Европа застарява, социалните разходи поставят на изпитание осигурителните системи Държавите от Европейския съюз трябва да повишават възрастта за пенсиониране заради влошаването на демографските характеристики […]

Кипър: Социално осигуряване

01.12.2014 BG Фактор Cy 0

Информация за разглежданите заявления за различните видове обезщетения към днешна дата   1. Обезщетение за безработица: а/ разглеждат се заявленията на тези служители, на които […]