Социално осигуряване Кипър – какво ново

разглежданите заявления по вид

Информация за разглежданите заявления за различните видове обезщетения към 26.10.2023 година

 

  1. Обезщетение за безработица:

а/ разглеждат се заявленията на тези служители, на които периодът за безработица е започнал на 11/09/2023 година.

б/ разглеждат се случаите на тези, които вече получават обезщетения за безработица към септември-октомври 2023.

   2. Съкращения (плеонанзо): разглеждат се документите, подадени през ноември-декември 2022г. Съществуват редица заявления, подадени преди тази дата, за които не може да се извърши проверка, защото работодателите все още не са изпратили изискваните данни.

  3. Обезщетения при заболяване: разглеждат се постъпилите от май до юли 2023 болнични.

 4. Инвалидна пенсия: разглеждат се постъпилите заявления от август 2023, при условие, че са били изпратени на медицински съвет.

  5. Телесни увреждания (злополуки): Разглеждат се постъпилите заявления от юли и август 2023.

  6. Пенсии за трайна загуба на трудоспособност: разглеждат се заявленията, постъпилите през септември 2023.

  7. Второ ниво медицински съвет: разглеждат се жалбите, постъпили през февруари 2023.

  8. Пенсии за навършена възраст: Заявления на кандидати, които придобиват право на пенсия през юли-август 2023 година.

  9. Социални пенсии: разглеждат се заявленията, чиито кандидати придобиват право през юни 2023.

10. Вдовишки пенсии: За случаите, когато починалият съпруг не е получавал законова пенсия, разглеждат се получените заявления от юли 2023 г. За случаите, когато той/тя починал съпруг е получил законова пенсия, разглеждат се молби, получени през юли 2023 г.

С приемането на Закона за изменение на социалното осигуряване 126(I)/2019 на 05.08.2019 г. се разглеждат молби, получени от мъже кандидати от 2020 г. до 2022 г.

11. Помощ за сираци – от октомври 2023.

12. Помощ при раждане – постъпилите през септември 2023.

13. Майчинство: разглежда постъпилите заявления от септември 2023.

14. Законова пенсия: Разглеждат се заявления, за които са получени отговори относно информация, удостоверения и осигурителни сметки от други органи, за кандидати, родени през 1956–1960 г.

Пенсия за инвалидност: Заявленията, получени през август 2023 г., се разглеждат.

Вдовишка пенсия: Заявленията, получени през септември 2023 г., за които са получени отговори относно информация, удостоверения и осигурителни сметки от други агенции, се разглеждат.

Помощ за сираци: Заявления, получени през юли 2023 г., за които са получени отговори относно информация, удостоверения и осигурителни сметки от други агенции, се разглеждат.

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*