Регистрирахте ли се за парламентарните избори?

На 26 март 2017 г., съгласно указ № 59 на Президента на Република България, ще се проведат избори за народни представители за Народно събрание.

 ЦИК вече взе решение за образуване на избирателна секция в посолството в Никозия. За да бъдат открити секции и в други градове на Кипър е необходимо в срок до 28 февруари не по-малко от 60 избиратели да заявят желание да гласуват в съответното населено място, като се регистрират за вота.

От вашата активност за предварителна регистрация зависи откриването на секции в конкретни градове в Кипър. Надяваме се на активност и на гласоподавателите в Никозия, за да предложим откриването и на втора секция. Освен това, предварителното ви регистриране за изборите ще помогне да се избягнат струпвания на хора в изборния ден пред избирателните секции.

На 10/02/2017 до 22:00 часа от Кипър са подадени 56 електронни заявления, както следва:

Лимасол (25)

Пафос (8)

Паралимни  (5)

Ларнака (1)

Никозия [П] (17)

Два са начините за предварително регистриране:

а/ по електронен път на интернет страницата на ЦИК;

Електронното заявление се попълва през интернет страницата на ЦИК –https://www.cik.bg/bg/ns2017/foreign/submit, като посочвате лични данни, документ за самоличност, информация за контакт и място за гласуване. За успешно приемане на електронното гласуване задължително се въвежда генерирания контролен код. На сайта на ЦИК има списък на потвърдените заявления за гласуване извън страната, който се актуализира периодично и може да проверите дали електронното заявление е прието успешно – https://www.cik.bg/bg/ns2017/foreign/registered

В случай на успешно подадено и прието електронно заявление за гласуване в секция извън страната, гласоподавателят не трябва да подава същото заявление на хартиен носител до дипломатическо или консулско представителство, както и не трябва да попълва заявление в деня на изборите.

б/ чрез изпращане или подаване лично на писмено заявление до посолството;

ЦИК утвърди образец на заявление-декларация за гласуване извън страната, което може да бъде изтеглено тук:  https://www.cik.bg/…/Prilojenie+N+21-%D0%9D%D0%A1-Zaivlenie…

Писменото заявление следва да бъде попълнено точно, с вписване на пълни данни съгласно документ за самоличност, като заявлението бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до посолството в Никозия. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо”. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо”. В заявлението гласоподавателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница избирателната секция в Кипър, където желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на данните в писмените заявления.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*