Лимасол с нов европейски проект

МЕЖДУКУЛТУРЕН СЪВЕТ НА ЛИМАСОЛ

Усвоявайки добрата практика на Съвета на Европа по проекта “Междукултурни градове” и чрез финансиране от Фонд „Убежище, миграция и интеграция на ЕС, община Лимасол реши да изгради консултативен орган, съставен както от гражданите на Кипър, така и от мигранти живеещи в града, под името “Междукултурен съвет на Лимасол”

Съветът ще има за цел да информира и консултира местните власти по въпроси, свързани с интеграцията на мигрантите в обществото, както и да се насърчи участието им в обществения живот на града.

Съветът започна подготвителната си дейност през октомври 2017 г. чрез серия от предварителни отворени дискусии, проведени в Общинското музикално училище “Пападакео”.

На 23 ноември 2017г., в Кметство Лимасол, Междукултурният съвет проведе четвъртата си среща, председателствана от кмета на Лимасол – г-н Никос Николаидис, с участието на общинския съветник г-н Неофитос Хараламбидес и служители от общинската администрация.

Кметът на Лимасол приветства членовете, като наблегна на социалните промени през последните години в Европа и Средиземноморието, които диктуват необходимостта от структуриран диалог между имигрантските общности и местните власти, както и другите заинтересовани страни от публичния и частния сектор. Той подчерта междукултурния характер на Лимасол, представяйки културното и етническото разнообразие на неговите жители като сила и ресурс за по-нататъшното му развитие.

20-те членове на Междукултурния съвет, представляващи широк кръг от общности, социални и религиозни групи, неправителствени организации, синдикати и дипломатически органи, представиха на кмета редица проблеми, открити в области като образование, публична администрация, култура, жилищно настаняване, родителски грижи, младежта, трудови отношения, здравеопазване и медии.

Обещавайки всяка възможна подкрепа за по-нататъшната работа на Съвета, г-н Николаидес представи плановете за съвместна пленарна сесия, в която членовете на Общинския съвет и Междукултурния съвет на Лимасол съвместно ще обявят Междукултурна декларация на Лимасол и цялостната междукултурна стратегия на града за през следващите години.

За допълнителна информация: тел. 99 314 745, 99 589 774 или intercultural.limassol@gmail.com

Facebook: Intercultural Council Limassol

Горди сме от факта, че в състава на Съвета има и две българки, сънародничките ни Аделина Ташева и Стела Георгиева, живущи в Лимасол повече от 20 години.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*