Консулт: Вие питате, ние отговаряме

Сключване на граждански брак в посолството на Република България в Кипър и визи за транзитно преминаване или планиран престой в България

Получихме няколко запитвания от наши читатели за реда на сключване на граждански брак в Българското посолство. Миналата година имаше един период, в който процедурата беше спряна по разпореждане на МВНР.

Обърнахме се към консула в нашето посолство, г-н Николай Караиванов с въпроса дали процедурата е подновена и какви бракове се сключват сега в българското посолство.

Г-н Караиванов отговори следното:

А. /Според дирекция “Гражданска регистрация и миграция” към Министерство на вътрешните работи на РКипър, браковете сключени според обичаите на църквата и гражданските бракове сключени по Закона за браковете от 2003 г., са законосъобразни  и  признати от РКипър. В тази връзка не съществуват ограничения двама чужденци, които са християни да сключат църковен брак в Р Кипър.

Властите в Република Кипър не признават бракове сключени в посолствата, както и първичните документи за граждански брак, издадени от съответните консулски служители, независимо дали се касае за брак между български граждани или между български гражданин и гражданин на трета страна. За валидни се признават единствено актовете за граждански брак, издадени от съответната общинска администрация в България и апостилирани по надлежния ред. Във връзка с горното, сключването на бракове в посолството е преустановено, тъй като според кипърските власти те не пораждат правни последствия на територията на Република Кипър, което би довело до сериозни проблеми за българските граждани, пребиваващи постоянно в страната. Съветваме българските граждани да сключват бракове в кипърски общини или в България.

 

Б. /Съгласно т. 5 от Решение  № 459 на Министерски съвет от 3 юли 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. и на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за чужденците,Република България ще признава за равностойни на националните си визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвиша­ващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, следните документи:

а) националните визи за краткосрочен престой и националните визи за дългосрочен престой, издадени от Кипър, Румъния или Хърватия в съответствие с единен формат, определен с Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета;

б) разрешенията за пребиваване, изда­дени от Кипър, Румъния или Хърватия в съответствие с единния формат, определен с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета,

освен когато визите и разрешенията за пребиваване са поставени върху документи за пътуване, които тези държави членки не признават, или върху документи за пътува­не, издадени от трета държава, с която те не поддържат дипломатически отношения.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*