КОНСУЛТ – Вие питате, ние отговаряме: Пенсиониране на граждани на ЕС в Кипър

Във връзка със зачестилите запитвания към вестника ни относно процедурата за пенсиониране в Кипър, за сроковете и документите, които са необходими, се обърнахме към нашия консултант от министерството на труда социалното осигуряване, г-н Лукас Керимис, експерт по социално осигуряване. Той и неговата сътрудничка Кристина Филипу разясниха за читателите на „Българският Вестник” процедурата и правилата, както и правата,. на работещите в Кипър относно получаването на кипърска пенсия.

Много българи работят в Кипър години наред и навършват тук възрастта за пенсиониране. Тези хора преди това са работили и в България. Каква е процедурата, която трябва да следват, за да получат пенсия в или от Кипър?

Когато някой постоянно пребиваващ и работещ в Кипър, навърши 65 години, (според последните промени), той трябва да отиде в офиса на социално осигуряване по местоживеене и да попълни формуляр за пенсиониране. Това трябва да стане в рамките на 3 месеца до навършване на годините за пенсия. В този формуляр трябва да посочи, че е работил в друга държава от Европейския съюз и коя е тя.

Има ли разлика между формулярите, които попълват кипърските граждани и гражданите от друга европейска държава?

Не, формулярите са еднакви за всички граждани от ЕС. Ако лицето е работило в друга европейска държава, то трябва да даде информация за това. Попълват се съответните данни в този формуляр – за какъв период от време, кога и къде. Това се прави, за да можем ние да се свържем със службите по социално осигуряване в съответната страна и да получим необходимата ни информация за периода през който лицето е било осигурявано в чужбина.

Какво следва по-нататък?

Когато получим информацията от чужбина, ние ще разгледаме неговата молба за пенсия. Но най-напред се установява дали лицето отговаря на изискванията на кипърското законодателство за получаване на пенсия. След като съберем периодите на осигуряване от другата държава и в Кипър, ние изчисляваме каква пенсия може да получи лицето тук. В повечето случаи говорим за пропорционална пенсия. Това е пенсията, която лицето ще получи в съответствие с периода, за който е било осигурявано или пребивавало в Кипър. Ще ви дам пример: Ако имате право на пенсия при навършване на 63 години, е необходимо да ви се събират 33 години осигурителен стаж. От тези 33 години може да имате плащани вноски 26 години, но ако става въпрос за жена например и тя и родила 1 или 2, или 3 деца, нашето законодателство позволява да бъде даден кредит, под формата на осигурителен период, който е 3 години за всяко дете. Ако тя е учила висше образование, ние даваме и допълнителен кредит осигурителен период, който покрива времето за обучение. Това означава, че ако жената има 15 години стаж в Кипър и е родила 2 деца, ние прибавяме към тези 15 години още 6, по 3 за всяко дете. И ако тя е работила в България да кажем още 20 години и е плащала там осигуровки за този период, след като получим документите за това от България, ние ще добавим тези години към годините в Кипър и ще преценим дали отговаря на условията за получаване на пенсия. Т.е ако има сумарно 33 години, в които е била осигурена и е навършила 63 години. В такъв случай тя ще получи сума, съответстваща на периода, в който е била осигурена в Кипър, т. е. за тези 15 години, в които е работила. Нейната пенсия ще бъде в размер на процента, който се получава за 15 години от 33 години стаж. Тъй като 33 е теоретична сума от осигурителни периоди, който се взема за основа. Ако пълната пенсия за 33 години осигурителен период е 100%, то вашата пенсия ще е процентът от тази сума, отговарящ на 15 години работа и реално плащани осигуровки в Кипър. Това е пропорционалната пенсия.

А как е според последните промени в законодателството, в които се предвижда пенсионирането да става на 65 годишна възраст?

За да отговаря на условията за пенсиониране на 65 години, кандидатът трябва да има вноски към фонда за социално осигуряване минимум 15 години.  Но от април 2013, поради промените, които бяха приети, трябва да имате 11 години плащани вноски плюс 4 години от кредит на осигурителни периоди.  Целта на измененията е до 2016 година всички осигурявани лица, за да имат право на пенсия на 65 годишна възраст, да имат поне 15 години плащани осигуровки и постепенно кредитът осигурителни периоди за раждане и образование да отпадне и да не се взема под внимание при минималния осигурителен период, а да се добавя след това съм общата сума осигурителен стаж. Този подход започна да се прилага от тази година. Кредитът ще се добавя, но ще се акцентира на годините плащани осигуровки. И тук важи същият принцип за пропорционалната пенсия и за 33 години осигурителен стаж, както при пенсионирането на 63-годишна възраст.

Казахте, че тук се отпуска пенсия, съответстваща по размер на броя години, в които човек работи и се осигурява в Кипър. Значи ли това, че трябва да се подават документи за пенсия и в страната, в която той има трудов стаж преди идването си в Кипър?

Да, точно така. Ако сте работили в България преди да дойдете тук, подавате документи и там, за да получите пенсия за останалите години трудов стаж, които имате. Тези документи ще бъдат разглеждани според законодателството на вашата държава и тогава трябва да отговаряте на условията за пенсиониране, които поставя българското законодателство. И тогава ще получавате пенсия веднъж от тук и още веднъж от България, но и в двата случая пропорционална пенсия.

Какви документи трябва да вземе от Кипър този, който иска да подаде заявление за пенсия в България?

Ако постоянното му местожителство е в Кипър, той не трябва да взима документи от тук. Необходимо е само да заяви при нас, че трябва да изпратим информация за осигурителния му статус в България, за периодите, в които е бил осигуряван тук и ние се свързваме със съответните органи по служебен път.

Относно тези кредитни периоди за образование и раждане – те се дават само ако жената е учила и раждала тук в Кипър или също и в чужбина?

Да, ако съответните служби в България не са взели под внимание тези периоди, когато подавате заявление за пенсия в Кипър, ние ще ги вземем под внимание и ще ви бъде даден този кредит осигурителен стаж.

Ако в последствие лицето реши да отиде да живее в друга държава, например да се върне в България, а вече получава пенсия в Кипър, ще може ли да получава пенсията си там?

Ако някой получава пенсия в Кипър, дори и пропорционална пенсия, тя може да му бъде изпратена навсякъде, където той реши да отиде да живее.  Дори ако реши да избере държава извън ЕС, пенсията ще му бъде изпращана там. Според нашето законодателство няма ограничения относно получаването на пенсии в чужбина.

Какви документи е необходимо да приложи всеки, който подава заявление за пенсия в Кипър?

Освен формулярът, който може да намерите във всеки офис на социално осигуряване в градовете, е нужно да се представи още и акт за раждане. В заявлението се попълват необходимите лични данни на заявителя и ние по осигурителния номер изтегляме останалата информация от нашата система  за социалноосигурителния му статус. С осигурителния номер, издаден от съответната европейска държава, ние изискваме информация по служебен път от нея за трудовия ми стаж там.

Важно е да се знае още при подписването му, че заявлението трябва да бъде заверено. Това става при адвокат или в общината, където живее човекът, при съответното длъжностно лице.

В България обаче системата за социално осигуряване е по-различна и там нямаме осигурителен номер, какъвто имаме в Кипър. Как се процедира в този случай?

Да, ние знаем това и за българските граждани е необходимо на съответното място в заявлението за пенсиониране, където са посочили, че са работили в България, да попълнят своя единен граждански номер, вместо осигурителен номер, какъвто там нямат.

Колко време е необходимо от подаването на документите до излизането на решението за пенсия тук?

Срокът зависи от това колко натоварени са в отдела, който разглежда документите. Но от януари е взето решение от директора на отдела заявленията да се класифицират въз основа на датата на раждане и да се разглеждат по хронология. Така е по-справедливо и в зависимост от датата на раждане документите ще изчакат реда си за проучване.

Живка Милова

 

24 коментара

 1. Бих желала да Ви попитам мога ли да ползвам някакви преференции и се пенсионирам преди да навърша необходимата възраст и ако да,какъв ще бъде размера на пенсията,пълен или непълен?
  От България съм,родена на 01.05.1955г,с трудов стаж в България 28год.и 9месеца.Родила съм две деца и имам висше образование.В Кипър имам плащани осигуровки към момента за 9години 2мес.През 2013 год.ми поставиха диагноза рак на гърдата и направих мастектомия.

  • Можете да изчислите годините си стаж,на база консулта на Стела Георгиева, публикуван на 13,11,2014г., където подробно е описано и годините трудов стаж като добавка за родени деца и образование. Също така в България биха могли да ви пенсионират по болест, ако диагнозата ви позволява.

   • Родена съм на 06.02.1955год.Имам трудов стаж в България 32години и 4години осигурителен стаж вКипър имам ли право на Кипърска пенсия

 2. Бих искал да запитам; Ако имам осигурителен стаж в Кипър ШЕСТ години и в момента съм пенсионер първа категория в България като навърша 65 години ще имам ли право на някаква допълнителна пенсия от Кипър. Тук в България моят приравнен трудов стаж към трета категория е 39 години.

  • При навършване на 65 години имате право на добавка към пенсията си, която ще дойде от Кипър за 6-те години осигурителен стаж тук.

 3. Бих искала да попитам;Бих искала да се пенсионирам в Кипър На 63 години и 6 месеца съм.Имам 10 години осигурителен стаж в Кипър и 17 години в България.Също така имам и 3 деца.Подала съм заявление за пенсия,но ме уведомиха че мога да взема европейска пенсия. При това положение мога ли да получа пенсия ?

 4. Имам трудов стаж в Кипър 1997 – 1998 г. без да съм социално осигурявяна.Как да се признае този трудов стаж за пенсия ?
  Благодаря!

  • След като сте работили без осигуровки, не можете да докажете този стаж. Това е по време на визите, работодателят ви е бил длъжен да ви осигурява. Сигурна ли сте, че не сте осигурявана?

 5. Здравейте.Искам да подам заявление за пенсиониране по болест.От 10 г.съм в Кипър.Имам следните заболявания:Диабет тип 2 инсулинозависим,със диабетна полиневропатия и други усложнения.Хипотиреодизъм,с усложнения.Не съм в състояние да работя,поради оттоци в краката и тялото.Интересува ме каква сума ще получавам като пенсионер по болест и дали тези пари ще ми позволяват да съществувам в Кипър.Преди 8 години бях 2-ра група инвалидност за три години,но не съм подновявала ТЕЛК.Нямам намерение да се връщам в България.Благодаря предварително.

 6. Ще Ви бъда благодарна, ако ми дадете съвет – работила съм в Кипър 4 год. с трудов договор като преподавател по пиано.Имам заверен документ за осигуряването ми през тези години.Сега ми предстои пенсиониране в България. Мога ли да очаквам някаква пенсия от Кипър , или да подам документи като навърша 65 г./разбрах , че това е пенсионната възраст в Кипър / ?

  • За годините, осигурявани в Кипър ще можете да подадете документи при навършване на пенсионна възраст за Кипър.

 7. Със сигурност ли пенсионната възраст за жените в Кипър е 65 години ?

 8. Може ли да ми отговорите колко години трябва да съм работила в Кипър , за да получа пенсия и оттам ? Сега ми предстои пенсиониране в България и ми казаха , че не трябва да подавам документи и за Кипър , тъй като не знаят каква е точната година за пенсионирането им ?

 9. Здравейте.Предстои ми явяване на лекарска комисия за преосвидетелстване на инвалидизиране и получаване на инвалидна пенсия от България.Ще я получавам в Кипър.Бихте ли ми казали,дали трябва да поддам документ с платените ми здравни осигуровки за предходни години в Кипър.Ще ми помогне ли този документ,след представянето му в НОИ – Национален Осигурителен Институт,да получавам по-висока сума в Кипър от България? Благодаря Ви предварително.

  • Какви документи ще ви искат в България, това ще ви кажат от службата, която ще ви приеме документите и отпусне пенсията за инвалидност. Кипърските осигуровки са валидни за Кипър, в България те могат да се добавят само като години трудов стаж, но не и като осигурителни суми.

 10. Благодаря за отговора и бих искала отново да задам въпрос,който ме интересува.След получаване на сумата,определена като инвалидна пенсия от България,имам ли право да кандидатствам за помощи по болест в Кипър и какви документи трябва да представя като доказателство за здравословното ми състояние,естествено, преведени на гръцки и легализирани от България.Благодаря отново.

  • Гергана, вие искате да ползвате и двете социални системи. Зависи каква инвалидна пенсия получавате – с право или без право на работа. Кипърските власти със сигурност ще проверят дали от България не ви се плаща нещо. Ако сте с право на работа и работите тук и ви осигуряват, ще имате право на болнични, но това зависи от самите служби какво ще отредят според европейското и кипърско законодателство. По принцип за едно и също нещо не можете и от двете страни да получавате обезщетения.

 11. Госпожо,аз съм наясно,че нямам право да ползвам и от двете страни обезщетения,но това,което бих искала да зная,мога ли да подам молба за приравняване на инвалидна пенсия,която е 300лв или 150евро,определена от България и да получавам разликата от определената за Кипър инвалидна пенсия.Аз живея от 10 години в Република Кипър и съм регистрирана официално.Ако например в Кипър инвалидната пенсия е 400 ев.,а моята е 150 ев.имам ли право да получа разликата от тази сума.Благодаря ви.

 12. питах в бг и ми казаха на 57 год мога да се пенсионирам от кипар ,тук се брои екстра категориа ,но да имаш 15 год работени в кипар и взимаш мин за кипар пенсиа

 13. Бих желала да Ви попитам,каква е минималната възраст,на която може да се остави дете само вкъщи,според кипърското законодателство?

 14. кога се признават кипърските осигуровки по стаж и осигурителна сума?При пенсиониране по болест или при пенсиониране по стаж и възраст 65 г,когато му дойде времето за пенсиониране в България?Благодаря предварително за отговора.

 15. Много се извинявам,ако Ви досаждам с въпросите си относно тема пенсиониране,но след няколко дни ще поддам заявление за пенсиониране по болест и ме интересува,ако внеса и документи за осигурителен стаж и суми от Кипър,ще получавам ли добавка към българската пенсия или ще ми се зачете само като трудов стаж?Извинете ме и благодаря.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*