Кипър: Социално осигуряване

Информация за разглежданите заявления за различните видове обезщетения към 04.09.2015 година

 1. Обезщетение за безработица:

а/ разглеждат се заявленията на тези служители, на които периодът за безработица е започнал на 01/07/2015 година.

б/ разглеждат се случаите на тези, които вече получават обезщетения за безработица към  юли-август 2015.

2. Съкращения (плеонанзо): разглеждат се документите, подадени през септември 2014 г. Съществуват редица заявления, подадени преди тази дата, за които не може да се извърши проверка, защото работодателите все още не са изпратили изискваните данни.

3. Обезщетения при заболяване: разглеждат се постъпилите до 22/04/2015 приложения.

4. Инвалидна пенсия: разглеждат се постъпилите заявления от май 2015, при условие, че са били изпратени на медицински съвет.

5. Телесни увреждания (злополуки): Разглеждат се постъпилите през май  2015 приложения.

6. Пенсии за трайна загуба на трудоспособност: разглеждат се постъпилите през май 2015 приложения.

Второ ниво медицински съвет: разглеждат се жалбите от май 2015.

7. Пенсии за навършена възраст: Заявления на кандидати, които придобиват право на пенсия през ноември 2014 година.

8. Социални пенсии: разглеждат се документите от март 2015.

9.Вдовишка пенсия: заявления от юни-юли 2015.

10. Пенсия за сираци – от юни-юли 2015.

11. Помощ при раждане – постъпилите през юни 2015.

12. Майчинство: разглежда постъпилите през юни 2015 приложения.

13. Искове за пенсии за старост, наследствена и инвалидност се изплащат въз основа на двустранни споразумения и Регламент на ЕС № 883/04 на: заявленията за кандидатстване, за които са получени отговори по отношение на данните, сертификати и застрахователни сметки от други агенции, за кандидатите с дата на раждане през 1952 година.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*