Кипър: Повишена консумация на антибиотици

18 ноември – Европейски ден на антибиотиците

Кипър е сред европейските страни с най-високи темпове на антимикробната резистентност и увеличена консумация на антибиотици в хуманната и ветеринарната медицина. Това заяви министърът на здравеопазването г-н Филип Патсалис  по време на семинар, проведен във вторник от Европейския университет в Кипър в „Европейския ден на антибиотиците” (ECDC).                                                                                                                                                                                                                                                             Прекомерното и неправилно използване на антибиотици е основната причина за развитието на микробна резистентност и Министерството на здравеопазването участва активно в европейската кампания, която е насочена към образоването на обществеността и здравните специалисти по рационалното използване на антибиотици и да се избегне злоупотреба с тях.

Антимикробната резистентност, каза той, прави неефективни антибиотиците за лечение на бактериални инфекции, със сериозни последици. Пациенти, страдащи от инфекции, причинени от бактерии, резистентни към множество антибиотици не се повлияват от никакво лечение. А в същото време в интензивното лечение, хирургия и други не е възможна терапия без антибиотици.

Министерството на здравеопазването признава сериозността на този глобален проблем. Националната комисия Antivirus насърчава дейностите, насочени към намаляване на антимикробната резистентност в Кипър. Резултатите от анализа на данните от тази система показва лек спад на определени нива на микробна резистентност през последните три години.

Европейски ден на антибиотиците

През 2008 г. е отбелязан за първи път в страните от Европейския съюз, за да се информира обществеността за ползата и рисковете от употребата на антибиотици (EuropeanAntibioticAwarenessDay). Европейският ден за повишаване на информацията в обществото относно антибиотиците е годишна европейска инициатива за обществено здраве, която се провежда на 18 ноември и цели повишаване на информацията в обществото относно заплахата за общественото здраве от развитието на антибиотична резистентност и относно разумната употреба на антибиотиците. Последните данни показват, че броят на пациентите, заразени с резистентни бактерии, нараства в целия Европейски съюз и че антибиотичната резистентност представлява сериозна заплаха за общественото здраве.

Разумното използване на антибиотици може да предотврати развитието на резистентни бактерии и да поддържа ефективността на антибиотиците за бъдещите поколения.

 

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*