Кипър: Безплатни такси за студенти с европейска инвалидна карта

Днес правителството одобри освобождаването от такси за обучение в образователни програми за притежателите на европейска карта за инвалидност.

Според изявление, публикувано от министерството на образованието след решението, притежателите на Европейска карта за инвалидност ще бъдат освободени от плащане на такси за обучение в програми, предлагани от държавни институти за допълнително образование, центрове за обучение и програми за професионално образование и обучение.

Това решение е резултат от сътрудничеството между министерствата на образованието и социалните грижи и попада в рамките на усилията на правителството, насочени към включването на хората с увреждания в обществото, като същевременно се улеснява достъпът им до образование.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*