Кипърските власти насърчават колективните трудови договори

Министерството на труда и Министерството на финансите препоръчват на работодателите и синдикатите да сключват колективни трудови договори. Те са предназначени да регулират условията на труд за цели групи служители.

Смята се, че подобни споразумения насърчават трудовия мир, защитата на работниците и борбата срещу недекларираната заетост.

Колективните договори остават най-важният начин за определяне на реда и условията на работа в Кипър. Международната организация на труда (МОТ) вярва, че те са „изиграли важна роля в много страни за осигуряване на достойни условия на заетост, гарантиране на равни възможности и равно третиране, намаляване на неравенството в заплащането и стабилизиране на индустриалните отношения“.

Обикновено колективните трудови договори продължават две години. Но между двете страни може да се договори удължаване на договорите за по-кратък или по-дълъг период.

Въпреки това, икономическата ситуация особено през последните години, повлия на намаляването на броя на колективните договори и процента на работниците, обхванати от такива договори. Това е тенденция, наблюдавана през последното десетилетие както в Кипър, така и в повечето европейски страни.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*