Информация за разглежданите заявления за различните видове обезщетения към 04/02/2016 година

1. Обезщетение за безработица:

а/ разглеждат се заявленията на тези служители, на които периодът за безработица е започнал на 23.11.2015 година.

б/ разглеждат се случаите на тези, които вече получават обезщетения за безработица към януари-февруари 2016.

2.Съкращения (плеонанзо): разглеждат се документите, подадени през март 2015 г. Съществуват редица заявления, подадени преди тази дата, за които не може да се извърши проверка, защото работодателите все още не са изпратили изискваните данни.

3. Обезщетения при заболяване: разглеждат се постъпилите до 15.10.2015 приложения.

4. Инвалидна пенсия: разглеждат се постъпилите заявления отюни-юли 2015, при условие, че са били изпратени на медицински съвет.

5. Телесни увреждания (злополуки): Разглеждат се постъпилите през септември 2015 приложения.

6. Пенсии за трайна загуба на трудоспособност: разглеждат се постъпилите през септември 2015 приложения.

7. Второ ниво медицински съвет: разглеждат се жалбите октомври и ноември 2015.

8. Пенсии за навършена възраст: Заявления на кандидати, които придобиват право на пенсия през октомври 2015 година.

9. Социални пенсии: разглеждат се документите от октомври 2015. ,

10.Вдовишки пенсии: заявления от ноември и декември 2015.

11. Пенсия за сираци – от ноември 2014.

12. Помощ при раждане – постъпилите през декември 2015, януари 2016.

13. Майчинство: разглежда постъпилите през декември 2015 приложения.

14. Искове за пенсии за старост, наследствена и инвалидност се изплащат въз основа на двустранни споразумения и Регламент на ЕС № 883/04 на: заявленията за кандидатстване, за които са получени отговори по отношение на данните, сертификати и застрахователни сметки от други агенции, за кандидатите с дата на раждане през 1952г.

15. Наказателни дела: Към 31 декември 2015 висят 6763 случая, от които 3204 касаят работодатели и 3559 касаят работници.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*