България: Ново при издаване на лични карти, паспорти и шофьорски книжки

В Държавен вестник вече са обнародвани изменения в Закона за българските лични документи и Закона за движение по пътищата, които се отнасят за новости при издаване и подмяна на лични карти, паспорти и шофьорски книжки, съобщават от полицията.

Когато заявителят не притежава личен документ, с който да удостовери самоличността си, се представя удостоверителен документ за раждане.

Удостоверение за раждане се представя и когато за лице до 18-годишна възраст липсват данни за родител в информационната система за българските лични документи. Това са случаите, когато единия родител не е български гражданин.

При промяна на постоянния адрес от населено място в една област в населено място в друга област в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.

В шофьорската книжка вече няма да се изписва наименование на населеното място от постоянния адрес.

Премахва се контролния талон, като документ, за потвърждаване валидността на издадена шофьорска книжка.

Разширява се обхвата на случаите, при които шофьорска книжка може да се подмени с ускорена услуга (за три работни дни). Ускорена услуга не могат да ползват лицата при първоначално издаване на шофьорска книжка или тези, които подменят чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство с българско.

Обявена е за противоконституционна ал.2 на чл. 159 от ЗДвП, според която не се издаваше шофьорска книжка или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*