Социално осигуряване – какво ново

Информация за разглежданите заявления за различните видове обезщетения към 04.12.2015 година

1. Обезщетение за безработица:

а/ разглеждат се заявленията на тези служители, на които периодът за безработица е започнал на 14.10.2015 година.

б/ разглеждат се случаите на тези, които вече получават обезщетения за безработица към октомври-ноември 2015.

2. Съкращения (плеонанзо): разглеждат се документите, подадени през декември 2014 г. Съществуват редица заявления, подадени преди тази дата, за които не може да се извърши проверка, защото работодателите все още не са изпратили изискваните данни.

3. Обезщетения при заболяване: разглеждат се постъпилите до 17.08.2015 приложения.

4.Инвалидна пенсия: разглеждат се постъпилите заявления от април-май 2015, при условие, че са били изпратени на медицински съвет.

5.Телесни увреждания (злополуки): Разглеждат се постъпилите през август 2015 приложения.

6.Пенсии за трайна загуба на трудоспособност: разглеждат се постъпилите през септември 2015 приложения.

7. Второ ниво медицински съвет: разглеждат се жалбите март от септември 2015.

8. Пенсии за навършена възраст: Заявления на кандидати, които придобиват право на пенсия през юли-август 2015 година.

9. Социални пенсии: разглеждат се документите от август 2015.

10. Вдовишки пенсии: заявления от септември-октомври 2015.

11. Пенсия за сираци – от октомври-ноември 2015.

12. Помощ при раждане – постъпилите през декември 2014.

13. Майчинство: разглежда постъпилите през септември 2015 приложения.

14. Искове за пенсии за старост, наследствена и инвалидност се изплащат въз основа на двустранни споразумения и Регламент на ЕС № 883/04 на: заявленията за кандидатстване, за които са получени отговори по отношение на данните, сертификати и застрахователни сметки от други агенции, за кандидатите с дата на раждане през 1952г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.