Българите в Кипър

Срокът за подаване на данъчни декларации изтича в петък

Крайният срок за подаване на декларации за данъка върху доходите и онлайн формуляри от самостоятелно заетите лица, дружества и други, които не са задължени да плащат данък на работодателя изтича на 31 юли. Данъка на […]