Българите в Кипър

КОНСУЛТ – Вие питате, ние отговаряме

Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в Кипър   Смърт на български гражданин, настъпила в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лице в Република България. За целта близките […]