Новини

Ирина Бокова започна представянето си за генерален секретар на ООН с думи за България

Според нея мирът и устойчивото развитие са невъзможни без равенство между половете „Моля позволете ми в началото на своята реч да кажа няколко думи за страната от която идвам – България. Това е много стара […]