Кипър

Пенсионер от Пафос дари пенсията си за градоустройствени проекти

Пафоски пенсионер дари месечната си пенсия на кмета на Пафос, с желанието сумата да бъде използвана в инфраструктурни проекти, които в момента се извършват в града. Вчера сутринта Сотирис Хаджиалександру връчи чека на кмета на […]

Българите в Кипър

Как се изчисляват пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България

За да получим право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както става ясно и от името им, трябва да са налице едновременно две неща: навършена определена възраст и натрупан достатъчен осигурителен стаж. Тези предпоставки […]