Кипър

Кипър: За нулеви емисии от нови автомобили и камиони до 2035 г.

Преходът на икономиките на ЕС към модел на развитие с климатична неутралност и нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. е една от най-важните цели на Европейската комисия. Според доклад на Европейската агенция […]