БГ училища в Кипър

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! – НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Уважаеми читатели и приятели, Втори ден през Facebook получаваме на лични съобщения следната връзка: където е използвано логото на „Българският Вестник” в Кипър. Питайки изпращащото лице какво е това, отговориха ни – „Нищо не ви […]