Кипър

Комунистическата партия на Гърция оттегли подкрепата си за двуобщностна, двузонална федерация в Кипър

Ръководството на АКЕЛ е шокирано след като Комунистическата партия на Гърция (ККЕ), с която имат тесни връзки повече от половин век, оттегли подкрепата си за двуобщностна, двузонална федерация в Кипър. Положението е усложнено от лидера […]