Българите в Кипър

Автогарата в Като Пафос ще бъде преместена

Основната автогара, обслужваща туристическата зона в Като Пафос ще бъде преместена в рамките на няколко месеца, тъй като е построена върху  голям археологически обект. Автогарата е в непосредствена близост до археологическия парк в Като Пафос, […]