Българите в Кипър

7 януари – Йоан Кръстител, Ивановден

Честит празник на всички именници! 7 януари е денят, който християнската църква отрежда на най-великия от пророците, който ревностно проповядва идването на Христос сред хората – на Йоан Кръстител или Предтеча. Понеже главната задача в […]