Българите в Кипър

Как се изчисляват пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България

За да получим право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както става ясно и от името им, трябва да са налице едновременно две неща: навършена определена възраст и натрупан достатъчен осигурителен стаж. Тези предпоставки […]