Българите в Кипър

Кипър: Парламентът прие по-ниски критерии за ГМД

Вчера Парламентът прие закон за по-приемливи критерии за допустимост на гарантирания минимален доход (ГМД), позовавайки се на значителното забавяне на отпускането на помощи за кандидатите. По силата на изменението на закона за ГМД, лица с […]