Кипър

Кипър: Повече чуждестранни, отколкото местни работници

Коефициент на заетост за не-кипърци, по-висок от този на кипърци Кипър е една от деветте страни членки на ЕС, където равнището на заетост на чужди граждани е по-високо от това на кипърските граждани, според Евростат. […]