Новини

Информационни дни в Кипър – октомври 2023

Предвид натрупалите се въпроси относно осигурителни периоди, документи при напускане на РКипър, различните видове обезщетения за безработица, болнични, майчинство, здравно осигуряване и други, касаещи осигурителната система в България и Кипър, Емануела Симард, ръководител на Службата […]

Българите в Кипър

Информационни дни по осигурителни въпроси за българската общност в Кипър

Сънародниците ни ще бъдат консултирани за процедурите при кандидатстване за осигурителни обезщетения по българското и кипърското законодателство при наличие на осигурителни периоди в Кипър и България. Те ще получат и информация за практическите стъпки за […]