ЛЮБОПИТНО

Намаляване на безработицата през април с 0.4%

Равнището на безработицата в Кипър е 15,6% 15,6% достигна равнището на безработица в Кипър през април 2015 г. спрямо 16,0% през март 2015,  и 16,1% през април 2014 година. По данни на Евростат, статистическата служба […]