Новини

Кипър: Повторно отваряне на горския колеж

Профсъюзът на горското стопанство приветства повторното отваряне на лесовъдския колеж в Продромос за обучение на персонал като стъпка в правилната посока. Клонът на профсъюза Asdyk каза, че колежът в планините ще отвори отново, за да […]