Кипър

Кипър: Код “Червено” от Министерството на горите

Министерството на горите информира обществеността, че въз основа на текущата прогноза на Кипърския метеорологичен отдел, рискът от горски пожари е много голям и хората трябва да бъдат особено внимателни не само в горите, а навсякъде. […]

АРХИВ

Опазването на горите и зелените площи на острова да стане приоритет на държавата

От синдиката на лесовъдите призоваха за правилното опазване и управление на природното богатство на острова, като заявиха, че то трябва да стане приоритет за държавата, преди да е станало твърде късно. „За Кипър опазването, развитието […]