АБВ

Второ място за Кипър в ЕС

Кипър има второто по многобройност чуждестранно население в процентно изражение в целия ЕС След Люксембург, Кипър има най-голям брой чуждестранни граждани, живеещи на острова, като процент от населението, отколкото всяка друга страна-членка на ЕС, се […]