Българите в Кипър

Бяла лястовица от Атина и Кипър за малката Александра

Днес от Атина долетя Добра новина! Изпратена е помощ от Българския клуб на културните дейци за малката Александра, за която от няколко дни хиляди българи не само от Кипър говорят, събират помощи и отправят молби […]