Българите в Кипър

Решение на семеен съд в Пафос

СЕМЕЕН СЪД ПАФОС ЮРИСДИКЦИЯ НА РОДИТЕЛСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД: Г.АНТОНИАДИ, Д                                                Номер на Заявлението  75/14   Между: НАТАЛИЯ ПЕПОВА ЦВЕТАНОВА, от ПАФОС – ИЩЕЦ И ДЕЯН ХРИСТОВ ИСПОРСКИ, от България – ОТВЕТНИК ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ДАТА: […]