Платихте ли пътния данък на автомобила си

Напомняме на собствениците на автомобили, които плащат пътен данък на тримесечна или полугодишна база: В края на юни приключва данъчния период за първото полугодие и след 1 юли отново трябва да платите пътния данък за автомобила си. Ако платите до 8 септември, няма да бъдат налагани глоби и лихви.  След тази дата освен полагаемият се пътен данък, ще платите 10 евро глоба и 10% лихва върху дължимия остатък.

Плащането на данъка може да бъде в центровете за обслужване на граждани, пощенските стнации, банки или в сайтовете   rtd.mcw.gov.cy и jccsmart.com.cy .

Тези, които не възнамеряват да плащат пътен данък през юли, трябва да кандидатстват за спиране на колата със заявление до Министерството на автомобилния транспорт.

Оставете коментар

Вашия email адрес няма да се показва


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.