Кипър: Социално осигуряване

Информация за разглежданите заявления за различните видове обезщетения към 24.04.2014година

 

1. Обезщетение за безработица:

а/ разглеждат се заявленията на тези служители, на които периодът за безработица е започнал на 05/02/2015 година.

б/ разглеждат се случаите на тези, които вече получават обезщетения за безработица към март-април 2015.

2. Съкращения (плеонанзо): разглеждат се документите, подадени през май-юни  2014 г. Съществуват редица заявления, подадени преди тази дата, за които не може да се извърши проверка, защото работодателите  все още не са изпратили изискваните данни.

3. Обезщетения при заболяване: разглеждат се постъпилите до 13/01/2015 приложения.

4.Инвалидна пенсия: разглеждат се постъпилите заявления от ноември-декември 2014, при условие, че са били изпратени на медицински съвет.

5.Телесни увреждания (злополуки): Разглеждат се постъпилите през септември-октомври  2014 приложения.

6.Пенсии за трайна загуба на трудоспособност: разглеждат се постъпилите през декември 2014 приложения.

7. Второ ниво медицински съвет: разглеждат се жалбите декември-януари 2015.

8. Пенсии за навършена възраст: Заявления на кандидати, които придобиват право на пенсия през ноември 2014 година.

9. Социални пенсии: разглеждат се документите от януари 2015.

10.Вдовишка пенсия: заявления от януари-февруари 2015.

11. Пенсия за сираци – от януари-февруари 2015.

12. Помощ при раждане – постъпилите през февруари 2015.

13. Майчинство: разглежда постъпилите през февруари 2015 приложения.

14. Искове за пенсии за старост, наследствена и инвалидност се изплащат въз основа на двустранни споразумения и Регламент на ЕС № 883/04 на: заявленията за кандидатстване, за които са получени отговори по отношение на данните, сертификати и застрахователни сметки от други агенции, за кандидатите с дата на раждане през 1951-1952.

Оставете коментар

Вашия email адрес няма да се показва


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.