Европейски избори 2019

На 26 май 2019 г., съгласно указ № 53/19.03.2019 г. на Президента на Република България, ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Възможност да гласуват ще имат и българите в Кипър.

Към днешна дата за откриването на изборна секция, необходим брой заявления има подадени в Никозия, Ларнака и Лимасол.

Ако български граждани от Паралимни, Пафос и Полис желаят да гласуват в предстоящите евроизбори, трябва до 30 април 2019 да попълнят заявлението, електронно или на хартиен носител.

Обръщаме Ви внимание, че в тези избори имате право да дадете своя вот само веднъж. Ако вече сте се ангажирали да кандидатствате за кипърските кандидати за Европарламент, то не може да гласувате за българските.

Избирателните секции извън България се образуват в дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната страна. Ако в друг град, освен в Никозия, български граждани изявят желание да гласуват, трябва да подадат електронно или на хартиен носител утвърденото заявление в срок до 30 април 2019 г. За отварянето на изборна секция по градове изискването е да има поне 60 подадени заявления за съответния град.

В тези избори право да гласуват имат български граждани, които са навършили 18 години към деня на изборите, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Можете директно да попълните електронно заявление през интернет страницата на ЦИК  на:

https://www.cik.bg/bg/ep2019/foreign-voting/submit?fbclid=IwAR2BSjahG-N_RYikD55hWIoFwrw5hO5xJAeZLLCwQNPt19HNaWqCmeMxOic

като попълните лични данни, документ за самоличност, информация за контакт и място за гласуване.

За успешно приемане на електронното заявление, задължително се въвежда генерирания контролен код. На сайта на ЦИК ще има списък на потвърдените заявления за гласуване извън страната, който ще се актуализира периодично и оттам може да проверите дали успешно е прието електронното ви заявление.

В случай на успешно подадено и прието електронно заявление за гласуване в секция извън страната, гласоподавателят не трябва да подава същото заявление на хартиен носител до дипломатическо или консулско представителство, както и не трябва да попълва заявление в деня на изборите.

Писменото заявление следва да бъде попълнено точно, с вписване на пълни данни съгласно документ за самоличност, като заявлението бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до посолството в Никозия. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

Изпращате попълнените заявленията на адреса на посолството:

Nicosia, 2406, Engomi, 13, Constantinou Paleologou str.

Срокът за тяхното подаване е 30 април 2019 г.

Разпечатани хартиени екземпляри от заявлението-декларация има и в приемната на консулската служба на посолството, където можете да ги попълните и да ги предадете на служителите в посолството.

В деня за гласуване също можете да бъдете вписан в списъка на гласоподавателите и да упражните правото си на вот като представите документ за самоличност и попълните посоченото по-горе заявлението по образец.

С оглед осигуряване на максимално бърза обработка на желаещите да гласуват в изборния ден, посолството призовава предварително да попълните заявлението, като се регистрирате на сайта на ЦИК или попълненото заявление изпратите до посолството не по-късно от 30 април 2019 г.

Изборния ден ще започне в 07.00ч. местно време и ще приключи в 20.00ч. местно време.

Документите, с които гласоподавателите удостоверяват самоличността си са паспорт и лична карта или военна карта /за военнослужещи /.

Могат да бъдат допуснати до урните гласоподаватели с изтекъл срок за валидност на документа за самоличност, но само след като са получили удостоверение от посолството, че са подали заявление за издаване на нов документ за самоличност. За издаване на удостоверение от посолството, трябва да се обърнете към Консулска служба в срок до 24 май т.г. с цел своевременно издаване на необходимото удостоверение.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.