Данъчни облекчения на стартиращи фирми в Кипър

Правителството одобри пакет от данъчни облекчения за насърчаване на фирмите, които стартират сега своя бизнес. Пакетът включва освобождаване на до 50 на сто данък върху инвестициите в иновативни и стартиращи фирми.

Това е практика в много европейски страни. Освобождаването ще бъде предоставено на лица, които инвестират в иновационно предприятие, директно, или чрез инвестиционен фонд. Инвестицията трябва да е не по-малко от 150 000 евро. За да се счита за иновативено, дружеството трябва да има 10 на сто разходи за научноизследователска дейност, най-малко една от последните три години. Това ще се определя от външен одитор.

Стартиращите фирми ще бъдат оценявани въз основа на техния бизнес план.

Мярката ще влезе в сила след като бъде одобрено от Парламента.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.